ម៉ាស៊ីនបិទភ្ជាប់ទឹកដោះគោ

  • Milk Pasteurizer

    ប៉ាស្ទ័រទឹកដោះគោ

    ជីផេនឃ្យូទឹកដោះគោត្រូវបានប្រើដើម្បីកំដៅទឹកដោះគោអោយទៅជាផលិតផលទឹកដោះគោដូចជាទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោជូរឈីសក្រូសូតាតាខូល។ អ្នកផលិតម្សៅជឺជីងអ៊ីត្រូវបានផលិតស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយការរកឃើញចុងក្រោយបំផុតនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផលិតផលិតផលទឹកដោះគោឆ្ងាញ់។