សំពាធសំពាធទឹកក្រឡុក

  • Tilt Pressure Kettle

    ទួរសឺរសំពាធទឹកក្រឡុក

    JINGYE Tilt Pressure Kettles ដែលត្រូវបានគេហៅថាចង្ក្រានសម្ពាធឧស្សាហកម្មវាល្អបំផុតសម្រាប់ការចម្អិននិងចំហុយសាច់បន្លែចំណីសត្វនិងធញ្ញជាតិ។ ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់នឹងរក្សាបរិមាណវីតាមីនរ៉ែនិងសារធាតុចិញ្ចឹមអតិបរមា។

    ជាមួយនឹងពេលវេលាចម្អិនអាហារខ្លីជាង ៣០-៤០ ភាគរយនិងការប្រើប្រាស់ទឹកបានថយចុះដល់ ៧០% មានទំងន់តិចជាងមុនដែលបណ្តាលឱ្យផលិតកម្មអាហារមានគុណភាពល្អនិងបន្ថែមប្រាក់បន្ថែមពីការសន្សំ ៤០-៦០% ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាំងមូល។