ធុងលាយចំរុះខ្ពស់កាត់ខ្ពស់

  • Vaccum Emulsify Tank

    រថក្រោះចាក់វ៉ាក់សាំង

    រថយន្ដលាយចំរុះស៊ីជិអ៊ីអ៊ីត្រូវបានគេហៅផងដែរថាជាធុងលាយចំរុះស្រូបយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធបូមធូលីប្រព័ន្ធកាត់ខ្ពស់ប្រព័ន្ធលាយប្រព័ន្ធលើកឧបករណ៍លាយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ