សម្ពាធស្ថានីយ៍កណ្តាល

  • Stationary Pressure Kettle

    សម្ពាធស្ថានីយ៍កណ្តាល

    JINGYE Pressure Kettles ដែលត្រូវបានគេហៅថាចង្រ្កានសម្ពាធឧស្សាហកម្មមានបាតអឌ្ឍគោលពិសេសជាមួយស្រទាប់អាវធំពេញលេញនិងកំដៅតាមរយៈស្រទាប់អាវធំដែលមានរាងដូចអេឡិចត្រូនិចធានាថាវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានកំដៅស្មើៗគ្នាក្នុងដំណើរការចម្អិនអាហារដ៏ធំ។