ឧបករណ៍លាយភព

  • Planetary Mixer

    ឧបករណ៍លាយភព

    រាងកាយចង្រ្កានជីងអ៊ីអ៊ីគឺជាឧបករណ៍ធ្វើពីដែកអ៊ីណុកដែលមានរាងដូចអ៊ីដ្រូសែនដោយប្រើឡចំហាយឧស្ម័នរាវនិងទំរង់កំដៅផ្សេងៗវិធីសាស្រ្តបំផុសដោយប្រើដ្រាយប្រភេទលំអៀងពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រដាប់រំសេវភពនិងផើងទំនាក់ទំនងពេញដើម្បីទទួល បដិវត្តនៃការបញ្ជូននិងការបង្វិលនៃសមាមាត្របញ្ជូនដែលមិនមែនជាចំនួនគត់ដូច្នេះសក្តានុពលដោយមិនចាំបាច់ងាប់។