ដំណើរការយៈសាពូនមី / ទឹកជ្រលក់

  • Turn-Key Tomato Paste Line

    បន្ទាត់បិទភ្ជាប់ប៉េងប៉ោះគន្លឹះ - គន្លឹះ

    ចាងជីអ៊ីជីងអ៊ីអ៊ី ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាមានឯកទេសក្នុងការរចនាការផលិតតំឡើងការតំរងការបណ្តុះបណ្តាលការបណ្តុះបណ្តាលនិងគំរោងវេនដទៃទៀតនៃឧបករណ៍ផលិត ketchup ។

    ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ketchup អាច ផងដែរ ផលិតផលប្រមូលផលបន្លែនិងផ្លែឈើដូចជាយៈសាពូនមីស្ទឺរីយៈយៈសាពូនមីប៊ឺរីយៈយៈសាពូនមីរីស្ទឺរយៈសាពូនមីផ្លែប៉ោមយៈសាពូនមីស្វាយយៈសាពូនមីការ៉ុតការ៉ុតការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងយៈសាពូនមីជាដើម។