ធុងបូមធូលី

  • Vacuum Mixing Tank

    ធុងលាយបូមធូលី

    រថយន្ដបូមធូលី JINGYE មានក្បាលមូលព័ទ្ធជុំវិញដោយផ្អែកលើធុងលាយធម្មតាដូច្នេះវាអាចបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធបូមធូលីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននៅពេលកែច្នៃផលិតផលពិសេស។